16 maart 2020

Wat doen we i.v.m. Corona??

Wat doet Seniorenvereniging Baarle-Nassau in verband met het coronavirus?

Als gevolg van de landelijke en plaatselijke adviezen ten aanzien van het coronavirus delen wij het volgende mee:

Het bestuur van de Seniorenvereniging Baarle heeft besloten om ALLE activiteiten tot en met de maand april af te gelasten.

Dit geldt dus voor activiteiten als gymnastiek, sjoelen, biljarten en dergelijke. En voor reeds geplande extra activiteiten betekent dit:

Dansavond op 20 maart: In de vorige extra nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat deze naar een latere datum wordt verplaatst.

Samen uit Dineren op 19 en 26 maart: Voor 19 maart hebben we al gemeld dat het diner NIET doorgaat. Maar ook voor 26 maart hebben we dit moeten besluiten. Degenen die zich hiervoor reeds hadden aangemeld worden persoonlijk benaderd en de gemaakte kosten worden teruggestort.

Algemene Ledenvergadering van 1 april: Deze vergadering kan dus eveneens NIET doorgaan en het bestuur bekijkt te zijner tijd naar welke datum die kan worden verplaatst..

Rik- en Jokertoernooi: De komende weken kan ook dit toernooi NIET doorgaan en de betreffende commissie heeft besloten het gehele toernooi dit jaar niet meer op te starten. In het najaar zal een nieuwe poging worden ondernomen voor het seizoen 2020 – 2021.

Lange wandeling op 5 april: Ook deze wandeling zal NIET doorgaan.

Fittest in samenwerking met de gemeente op 22 april: Besloten is om ook hiervan af te zien.

Lange fietstocht op 21 april: Vanaf mei wordt de voortgang weer bekeken.

Informatie over afscheidsdiensten: Het parochiebestuur heeft meegedeeld dat tot 1 april de gebruikelijke dienst op zaterdagavond komt te vervallen. Omdat andere bijeenkomsten, zoals begrafenissen, alleen in zeer beperkte kring doorgang mogen vinden heeft het parochiebestuur besloten mededelingen van overlijden niet algemeen bekend te maken. Als Seniorenvereniging kunnen wij hierover dus ook geen informatie verstrekken.

Heb je nog vragen over de doorgang van activiteiten? Neem gerust contact op met de betreffende coördinator. Op de pagina activiteiten op onze website seniorenbn.nl staan alle contactgegevens van de coördinatoren. Op onze website seniorenbn.nl vind je op de hoofdpagina het laatste nieuws. Ontvang je nog geen extra nieuwsbrieven per e-mail? Geef je e-mailadres door via de link op de website. Ook op onze facebookpagina zullen we zoveel als mogelijk informatie blijven geven.

We kunnen amper overzien wat ons allemaal nog te wachten staat maar met het opvolgen van de door de overheid verstrekte regels en adviezen hopen we dat de gevolgen beperkt blijven. Voor ons ouderen en personen met verminderde weerstand geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer, blijf zoveel als mogelijk thuis.

We wensen allen veel sterkte.

Het bestuur.