23 juni 2020

Activiteiten vanaf 1 juli

Wat is er mogelijk aan activiteiten per 1 juli?
In overleg met het cultuurcentrum Baarle heeft het bestuur bekeken wat de mogelijkheden zijn voor het weer opstarten van onze activiteiten. Vanaf 1 juli is het cultuurcentrum weer geopend en kunnen er weer activiteiten plaatsvinden, rekening houdend met de door de Nederlandse en Belgische overheden gestelde maatregelen in verband met de corona.

Als belangrijkste maatregel geldt nog steeds overal 1,5 meter afstand.

het biljarten kan weer worden opgestart.

Met de biljarters is overeengekomen dat zij vanaf 1 juli weer kunnen gaan biljarten, zij het op twee tafels en uiteraard ook hier 1,5 meter afstand bewaren.
Met de coördinatoren zijn de mogelijkheden en maatregelen besproken.

Zoals gezegd is het cultuurcentrum vanaf 1 juli weer open maar er geldt een vakantiesluiting van 24 juli tot 16 augustus. Tijdens deze sluiting vinden er ook geen activiteiten plaats in De La Sallezaal.

De meeste activiteiten liggen sowieso stil gedurende de vakantieperiode, zoals Enclavekoor, koersbal, line dance, gymnastiek, sjoelen en taiji/qi gong. Deze activiteiten starten zo mogelijk per 1 september weer op, te bekijken vanuit de dan geldende, wettelijke maatregelen.
Ook voor de buitenactiviteiten als gezamenlijk fietsen, wandelen en jeu de boules  is besloten vanaf 1 september te bekijken in hoeverre deze weer kunnen worden opgestart.
Voor het Samen uit Dineren zal over enige tijd bekeken worden in hoeverre het weer opgepakt kan worden, ook rekening houdend met de regels voor de horeca.
En voor de klussendienst geldt: afhankelijk van de vraag en mogelijkheden wordt dit per aanvraag bekeken.

Het bestuur vindt het erg naar en vervelend dat ze geen activiteiten kan organiseren. Juist in deze tijd waar we allemaal best wat meer afleiding zouden kunnen gebruiken en graag anderen willen ontmoeten voor de gezelligheid. We hopen van harte dat per 1 september alle activiteiten weer opgestart kunnen worden. We houden jullie op de hoogte.

Het bestuur