30 juni 2020

GEPLANDE REIS NAAR DE MOEZEL

De werkgroep meerdaagse reizen heeft zich beraden over de voortgang van de geplande reis naar de Moezel van 1 t/m 4 september 2020. In het overleg werd vastgesteld dat ‘code geel’ op dit moment van toepassing is bij reizen binnen Nederland en in Duitsland. Dat houdt in dat mensen op vakantie zouden kunnen gaan, maar dat er wel veiligheidsrisico’s zijn. Voor onze seniorenvereniging geldt dat temeer omdat wij allemaal – gezien onze leeftijd – tot de risicogroep behoren.
Omdat 100% veiligheid dus niet gegarandeerd kan worden, heeft de werkgroep geconcludeerd dat de reis uitgesteld zou moeten worden naar volgend jaar en dit is aan Brabant Expres voorgelegd.
Dennis Sanders van Brabant Expres heeft aangegeven begrip op te kunnen brengen voor het uitstellen van de reis en hij heeft daarvoor al contact opgenomen met het hotel waar wij zouden verblijven. Hij heeft het hotel kunnen reserveren voor het volgende jaar en daarmee is de reis definitief verplaatst naar de periode 31 augustus t/m 3 september 2021.