5 januari 2021

Gelukkig Nieuwjaar

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer begonnen en we hebben de feestdagen in kleine kring door moeten brengen. Maar de toekomst lacht ons toe, we hebben het volste vertrouwen in de vaccinaties die in gang worden gezet om de corona te overwinnen.

Laten we hopen dat dit nieuwe jaar ons bevrijdt van deze pandemie en dat we gezond, m├ęt gezellige activiteiten in onze La Sallezaal weer samen kunnen komen.