11 maart 2021

Over pensioenen, wonen en zorg.

Uitnodiging

Vrijdag 12 maart : Webinar ‘Over pensioenen, wonen en zorg gesproken…..”

Onder leiding van : Ton Verlind
Sprekers pensioenen : Rob de Brouwer, Manus van Oosterum, Gerlinde Smink en Ab Flipse
Sprekers zorg : Inge van Dijk, Frans Stienen, Leo Bisschops en Henk Geene

Georganiseerd door : CDA Senioren ‘De Peel’, in samenwerking met CDA-Seniorennetwerk, stichting Verontruste
Ouderen en technisch ondersteund door KBO-Brabant

Meld u nu aan bij : mailto:info@verontrusteouderen.nl o.v.v. “Deelname Webinar 12 maart”