2 oktober 2021

Inloopochtenden

Inloopochtenden voor computer, tablet en mobiel telefoon

Na anderhalf jaar stil te hebben gelegen, ook om de reden die u allen wel weet, is het fijn dat we de inloopochtenden voor computer, tablet en mobiele telefoon weer kunnen opstarten.
Het is de bedoeling dat we weer inloopochtenden organiseren voor de mensen die hier vragen over hebben. We installeren geen programma`s en lossen geen storingen op. We willen je wegwijs maken in de standaard programma’s en eventuele apps op de telefoon.
Deze inloop is op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. We willen starten op 12 oktober 2021.
Wel graag je hiervoor opgeven, zodat we weten of er voldoende belangstelling is om deze activiteit op te starten. Dit kan via mail of telefonisch: Ad.laurijssen1@kpnmail.nl, tel. 013-5078525.
Graag vóór 1 oktober aanstaande.