19 januari 2023

Inloopochtenden

Op de volgende dinsdagen van de maand staan de inloopochtenden weer gepland: 12 december, 16 januari, 20 februari, 14 maart, 09 april, 14 mei, en 11 juni, telkens van 10.00 tot 12.00 uur in onze De la Sallezaal.
We proberen ieder persoonlijk bij te staan, bij de problemen die ze ondervinden op de telefoon, tablet en/of laptop. Daarom graag even doorgeven of je wilt komen, zodat we je bij een instructeur kunnen indelen.
Opgeven bij Ad Laurijssen, per email: adlaurijssen16@gmail.com of 013-5078525. Graag een paar dagen van tevoren.