Cliëntondersteuner

In de WMO 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formeel (beroepsmatig) en informeel (vrijwillige) cliëntenondersteuners. Iedere gemeente is verplicht om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner. Elke cliënt moet een ondersteuner kunnen inschakelen die bij zijn of haar situatie past en waar hij of zij vertrouwen in heeft. Daarom kunnen alle ouderen in Brabant een beroep doen op de cliëntondersteuners van de Brabantse seniorenverenigingen. Onze deskundigen begrijpen uw behoeften en situatie en hebben een degelijke Wmo-kennis.

 

Wat doet een cliëntondersteuner?

Het komt er op neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een Wmo-aanvraag voor hulpmiddelen of zorg bij uw gemeente doet. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit gesprek het onderzoek. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

Deze dienstverlening is momenteel nog vacant.