Bestuursleden Seniorenvereniging Baarle-Nassau

Welkom:

Wij heten u hartelijk welkom op de website van Seniorenvereniging Baarle-Nassau, aangesloten bij KBO Brabant.

De samenleving vergrijst in rap tempo, ook in Baarle. Dat vraagt wat van ons als samenleving.

Hoe zorgen we voor voldoende ontspanningsmogelijkheden voor onze ouderen?

Hoe behartigen we de individuele en collectieve belangen van deze groeiende groep Baarlenaren?

Daar is Seniorenvereniging Baarle-Nassau in 1969 voor in het leven geroepen. En dat geldt vandaag de dag nog steeds zo.

Op onze website kunt u lezen waar onze afdeling zich meer specifiek voor inzet en welke ontspanningsmogelijkheden we u kunnen bieden. Daarbij zijn onderlinge contacten ook zeer belangrijk.

De Seniorenvereniging Baarle-Nassau is de tweede grootste vereniging in onze gemeente en telt ruim 900 leden. Onze afdeling is aangesloten bij KBO-Brabant.

Seniorenvereniging Baarle-Nassau maakt deel uit van de kring Baarle-Nassau die bestaat uit de afdelingen Ulicoten en Baarle-Nassau.

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Wilt u lid worden van Seniorenvereniging Baarle-Nassau? U bent welkom! U kunt zich via deze site aanmelden: klik hier

 

Staf van Aelst

Voorzitter

 

Tel. 013 5078364
gm.aelst@kpnmail.nl


Aleida Wijkenga

Secretaris

Tel. 013- 5077033
a.wijkenga@kpnplanet.nl


Henk Gulickx

Bestuurslid

Tel. 013-5078335
hg_ag@kpnmail.nl
Gecertificeerd  Vrijwillige ouderenadviseur


Cor Neelen

Bestuurslid

Tel. 013-5903492
c.neelen@kpnmail.nl

Lies van Moorsel

Vicevoorzitter

Tel. 013-5078371
liesvanmoorsel49@gmail.com


Joke Laurijssen-Adriaensen

Penningmeester

Tel. 013-5078525
joke.laurijssen@kpnmail.nl


Inez Daverveldt-Meesters

Bestuurslid

Tel. 013-5078084
Idame@kpnmail.nl


Geert Hoek

Bestuurslid

Tel. 013-8795450
geert.svbn@gmail.com