Rijbewijskeuring:

Heel vaak krijgt het bestuur van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau vragen over de keuringsarts voor het rijbewijs.
Keuringsarts is mw. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39 in Ulvenhout.

Een afspraak maken is gewenst. Telefoonnummer: 076-561 2888.

Meer info, zie pagina rijbewijskeuring.