Rijbewijskeuringsarts

Iedere arts kan een rijbewijskeuring doen. U kunt zelf bepalen bij welke arts. Uw eigen huisarts doet dat meestal niet. Dit heeft te maken met de vertrouwensrelatie die u met uw huisarts heeft. Neem naar de afspraak uw ingevulde Eigen verklaring en uw identiteitsbewijs mee. Bij het maken van de afspraak hoort u of u nog meer moet meenemen, bijvoorbeeld urine.

Voor Seniorenvereniging Baarle-Nassau kunt u o.a gebruik maken van de diensten van keuringsarts mw. Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39 in Ulvenhout.

Een afspraak maken is gewenst. Telefoonnummer: 076-561 2888.

Voor meer informatie en de laatste stand van zaken mbt rijbewijs(keuringen) kunt U terecht op de website van het CBR

(Bron website CBR)

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring.

voor meer informatie kunt u terecht op de Website van het CBR