Er kan jeu de boules gespeeld worden.
Tijdens de zomermaanden op woensdag om 13.30uur in de tuin bij Janshove.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator:

Frans Zirkzee: 06-4000 0322

E-mail: jeudeboules@seniorenverenigingbaarlenassau.nl