Alle informatie over het lidmaatschap van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau, aangesloten bij KBO Brabant

 

U wenst lid te worden:

U kunt kiezen uit de volgende 2 mogelijkheden:

1. Of u maakt een afspraak met Jos Klaasen en u schrijft zich daar in en betaalt daar contant de contributie voor het jaar van inschrijving.
Hij heeft inschrijfformulieren.

2. Of u vult het digitaal aanmeldingsformulier in door hier te klikken.
Tevens maakt u het contributiebedrag – alleen voor het jaar van de inschrijving – over op Rabobanknr. : NL48 RABO 010 38 90 653 t.n.v. Seniorenvereniging Baarle-Nassau.

3. U kunt ook hier klikken: Inschrijfformulier Svbn – jan. 2024 om het inschrijfformulier te downloaden en af te drukken.
Daarna graag het ingevulde formulier afgeven bij Jos Klaasen of mailen naar ledenadministratie@seniorenbn.nl

U bent reeds lid, maar wilt uw gegevens wijzigen:

U kunt uw gegevenswijziging doorgeven aan de ledenadministratie.
Dit kan per telefoon of e-mail naar:

Jos Klaasen
Tel. 06-38496342

ledenadministratie@seniorenbn.nl

De hoogte van de contributie.

Wordt u lid voor 1 juli dan betaalt u voor dat jaar de volledige contributie en dat is € 21,00.
Wordt u lid op 1 juli of daarna dan betaalt u voor dat jaar de halve contributie en dat is € 11,00.

Activiteitenbijdrage.

Bij deelname aan recreatieve activiteitengroepen is per jaar een activiteitenbijdrage verschuldigd van € 0 of € 5 of € 10 of € 15 of € 20.
Dit hangt af van de hoogte van de begroting van de groep.

Neemt u deel aan meerdere activiteitengroepen, dan betaalt u de vastgestelde eigen bijdragen die daarvoor gelden.

U wenst gastlid te worden:

Men kan gastdeelnemer worden van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau indien men lid is van een andere KBO afdeling.
De bijdrage in de kosten zijn € 12,– per kalenderjaar.
Dit bedrag moet bij aanmelding worden overgemaakt op Rabobanknr. NL48 RABO 010 38 90 653 t.n.v. Seniorenvereniging Baarle-Nassau.
Gastdeelnemers van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau kunnen tegen betaling van de activiteitsbijdrage deelnemen aan een of meerdere activiteiten.
Gastdeelnemers hebben geen recht op de faciliteiten/rechten verbonden aan het lidmaatschap van Seniorenvereniging Baarle-Nassau (zoals stemrecht en deelname kerstviering).

U kunt kiezen uit de volgende 2 mogelijkheden om gastlid te worden:

1. Of u maakt een afspraak met Jos Klaasen en u schrijft zich daar in en betaalt daar contant de contributie voor het jaar van inschrijving.
Hij heeft inschrijfformulieren.

2. Of u vult het digitaal aanmeldingsformulier in door hier te klikken.
Tevens maakt u het contributiebedrag – alleen voor het jaar van de inschrijving – over op IBAN:  NL48 RABO 010 38 90 653 t.n.v. Seniorenvereniging Baarle-Nassau.

Het ongedaan maken van de machtiging tot automatische afschrijving van de contributie.

Als u uw lidmaatschap schriftelijk opzegt of bij overlijden dan wordt door de penningmeester Jos Klaasen de opdracht tot automatische incasso beëindigd.

U wilt uw lidmaatschap opzeggen?

Opzegging van uw lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het contributie jaar.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze penningmeester;

Jos Klaasen    Tel. 06-38496342

per email: ledenadministratie@seniorenbn.nl